گل امید آسمون {مداحی خیلی زیبا}تقدیم به حضرت زهرا(س)

172
دنیا .بهشت.ملکوت.جبروت.فوق جبروت به طور کلی عالم جود مانند دستمال کاغذی در مشتان مبارک مادرم حضرت زهرا(س) است.......
pixel