مرکز اداری بیه

46
چارسوی معماری
چارسوی معماری 60 دنبال‌ کننده

معمار زاها حدید ایده ی مرکز اداری با مفهوم پایداری و فنآوری ترکیب شده به نحوی که طراحی معماری سبز مرکز اداری دارای گواهینامه پلاتینیم لید با هدف حداقل استفاده آب و انرژی و حداقل فوت پرینت کربن است. همچنین طراحی مرکز اداری یکی از هوشمندترین و پایدارترین دفاتر مرکزی در ایران است.