یورو 2012 : خلاصه بازی اسپانیا 1 - 1 ایتالیا

272
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.8 هزاردنبال‌ کننده

مسابقات فوتبال یورو 2012 : خلاصه بازی اسپانیا 1 - 1 ایتالیا

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.8 هزار دنبال کننده