اندازه گيري توان خروجي دستگاه ليزر نوين با دستگاه پاورمتر

139
اندازه گيري توان خروجي دستگاه ليزر نوين با دستگاه پاورمتر در حضور فيزيوتراپيست سركار خانم حميده معتمدي مشخصات ليزر پرتوان شركت مهندسي پزشكي نوين:‌ https://www.novinmed.com/product-category/products/laser/high-power-laser/
زنده
پخش زنده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel