پیام قربانی▶️ استودیو کروماکی فردا

605
استودیو فردا میزبان تیم تولید موزیک ویدیوی بوسه از میلاد باقری با کپیام قربانی بوده است. در نماهنگ میلاد باقری از جلوه های ویژه و تصویر برداری کروماکی استفاده شده است. http://www.studiofarda.com
pixel