فریزر نمایشگاهی / یخچال نمایشگاهی / اجاره / کرایه

19

اجاره فریزر نمایشگاهی و یخچال نمایشگاهی و اجاره و کرایه انواع تجهیزات پذیرایی در مراسم و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و اجاره یخچال ویترینی و فریزر صندوقی با مناسب ترین قیمت ممکنه 09308709252 ضرغامیان پیشرو در اجاره انواع یخچال فریزر