عکساشو پاره کردم ، آرتوش

2,031
MILADPEIRO 10 دنبال‌ کننده

Shohreh Aksasho Pare Kardam یار قسم خورده یه روز دیدم شده غریبه خواب کسی رو دیدهو خواب منو ندیده گفتم که یار نازنین شیشهء دلم چی میشه گفت که دیگه خسته شده با سنگ زده به شیشه منم عکساشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم فکر یه چاره کردم منم عکساشو پاره کردم نامه هاشو پاره کردم فکر یه چاره کردم

MILADPEIRO 10 دنبال کننده
pixel