مرگ تعدادی‌از ماهی‌های رودخانه

37
خمام نیوز 86 دنبال‌ کننده
تعدادی‌از ماهی‌های رودخانه در محدوده بلوار پاسداران شهر خمام تلف شدند.
خمام نیوز 86 دنبال کننده
pixel