چرا کوچینگ؟ | مسیح جوادی

956

قسمتی کوتاه از نتایج برخی از شرکت کنندگان اولین دوره تخصصی بیزینس کوچینگ ایران با مربیگری مسیح جوادی. برای اطلاعات بیشتر به سایت بیزینس کوچینگ ایران مراجعه کنید. یا در گوگل بیزینس کوچینگ مسیح جوادی را سرچ کنید. https://iranbusiness.coach