مداحی شور عالی ذوالفقارش نمایان شده محمدآزادمرد (هیئت یالثارات الحسین)

484

هیئت یالثارات الحسین علیه السلام -مراسم 1 شهریور ماه 1398- جنوبغرب استان تهران، روبروی سبز دشت، شهرک گلدشت، خ ولیعصر، حسینیه قمر بنی هاشم، نبش صدف 5 -site:yalasaraat.ir - instagram: yalasaraaat20 -telegram:@yalasaraat20 -مداح محمد آزادمرد تلفن: 09357474072