یادگیری نقاشی آبرنگ با تکنیک حرفه ای ترین نقاشان...

60

در این مجموعه آموزش همراه مدرس دوره شده و نقاشی آبرنگ را با تکنیک های حرفه ای ترین نقاش ها یاد می گیرید. مدرس مطالب را در مثالهای بسیار جذاب و کاربردی تدریس می کند.

farinmedia
farinmedia 119 دنبال کننده