تست سنسور توسط سیستم فیوچر

35

قبل از انجام هر اسکن باید از نقطه مورد نظر تست سنسور گرفت و بعد با مرکزیت آن نقطه اسکن بگیریم در تست سنسور بدنبال عدد یا پالس متفاوت در یک نقطه هستیم عدد پایین نشانه حفره و قبر و اعداد بالا نشانه فلز میباشد فلزکیت : www.felezkit.ir واتس آپ و تلگرام 09214702329 09055937146 09055937256 --- 09213928097 09214702329

فلزکیت
فلزکیت 15 دنبال کننده