تمرین سخنرانی در کلاس سخنرانی و فن بیان

795
در کلاس سخنرانی و فن بیان هرجلسه شرکت کنندگان موظف هستند تمرین عملی داشته باشند تا تاثیر آن را ببینند.
آوا اجرا 5 دنبال کننده
کشتارگاه
%80
کارگردان: عباس امینی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
کشتارگاه
pixel