آموزش کواله_درس1

283
نی عربی 36 دنبال‌ کننده

آموزش ساز کواله_درس1.مدرس: قیم_ مرکز ساخت و فروش نی عربی.نی ترکی و کواله_تلفن سفارش:09053041600_ برای مشاهده دروس و توضیحات بیشتر به سایت عرب نای مراجعه کنید:www.arabnay.com

نی عربی 36 دنبال کننده
pixel