اندازه گیری نقطه جوش مایعات خنک کننده موتور (Boiling Point of Engine Coolants)

22
نقطه جوش تعادلی درجه حرارتی است که در آن، مایع خنک کننده موتور در دستگاه مجهز به سیستم سردکننده، در شرایط تعادلی و فشار اتمسفر شروع به جوشیدن می کند. این استاندارد برای مایعات خنک کننده موتور غلیظ و رقیق شده کاربرد دارد. استانداردهای مرتبط: استاندارد ملی ایران بشماره INSO 1213 (استاندارد روش آزمون تعیین نقطه جوش) دریافت استاندارد: https://b2n.ir/570916 استاندارد بین المللی ASTM D1120 مشاهده استاندارد: https://www.astm.org/Standards/D1120 ️ تماس با واحد پذیرش: 09122192908 021-65611579-81 در کیفیت، همراه شما هستیم... مشاوران آزمای نفت ایرانیان | @azmanaft www.iotcco.com
pixel