روستای ستاره ای شکل Bourtange

175
 Bourtange روستایی با جمعیت 430 نفر در شهر Vlagtwedde در هلند است. این روستا در سال 1593 در جنگ هشت ساله به شکل قله ای ستاره شکل ساخته شد. به نقل از Urbanity ، این روستای زیبا  به عنوان تنها جاده بین آلمان و شهر گرونینگن در سال 1960 بازسازی شد و در حال حاضر به عنوان یک موزه هوای آزاد استفاده می شود. منبع: urbanity.ir انجمن شهرسازی ایران
pixel