مدیریت مصوبات شورا- نرم افزار جامع مدیری دهیاری

319

در این فیلم نحوه مدیریت مصوبات شورا در نرم افزار جامع دهیاری نمایش داده خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از نرم افزار با شرکت ترز ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۷-۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ تماس حاصل نمایید و یا به سایت irandehyar.com مراجعه نمایید