وقوع زلزله تهران

6,493

ترافیک شدید دقایقی پس از وقوع زلزله در تهران

دیاکو
دیاکو 2 دنبال کننده