معرفی افشاگران فیش ها و املاک نجومی

153

مستند «مردم نامحرم اند» با بررسی شخصیت افشاگران فیش های نجومی و املاک نجومی، به معرفی تجربه کشورهای مختلف در زمینه شفافیت می پردازد . cmmt.ir/p/80d3