مصاحبه با آقای لیفان مدیر سینکوزا در چین Sincoza Iran

232
#مصاحبه با آقای لیفان مدیر شرکت سینکوزا در چین در نمایشگاه سرامیک چین 2018 نماینده ایران پارسیان سرام صنعت ایساتیس 035 - 35244384 - 5 با سرامیک و ساختمان به روز باشید @ceramicmagazine
pixel