رعنا؛ دختری که در 2 سالگی قربانی اسیدپاشی شد

4,369
رعنا که سال ها قبل توسط یکی از اقوامش قربانی اسید پاشی شده بود پس از ۵۰ بار عمل جراحی نیاز به ادامه درمان دارد.

elahe.rahmanshenas

2 سال پیش
الهی
pixel