آموزش پایه گان دوزی چرخ خیاطی خانگی

14,164
این پایه پارچه را 4 تا کرده و به دور پارچه اصلی میدوزد. خرید از سایت فروشگاه Shirazjanome.com یا کانال اینستا janome_shiraz@
pixel