فیلم آموزشی علوم هشتم مبحث رنگ آب اقیانوس

1,176

چرا رنگ دریاها و اقیانوسها آبیه؟ شیاد پاسخ تون انعکاس رنگ آسمان باشه! ولی این همه جواب نیست برای فهمیدن پاسخ صحیح در این ویدیو با ما همراه باشید...

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel