ماژول دسترسی هوشمند SINAMICS V20 / G120 - قسمت دوم

34

راه اندازی، عیب یابی و سرویس با ماژول دسترسی هوشمند SINAMICS V20 / G120. در نتیجه شما از یک ابزار قدرتمند برای مبدل فرکانس SINAMICS V20 و G120 به عنوان گزینه ای برای ارائه توابع متعدد برای راه اندازی بی سیم، تشخیص و سرویس درایو ها استفاده می کنید.

PNAP
PNAP 3 دنبال کننده