پرتاب لنگه کفش به آقای مسئول در ایران!/فیلترشکن17

6,345

از گام دومی انقلابی که بدون تعارف به بندرعباس رسید اما در یکی از شهرستان ها مشغول تعارف است تا مجتمع بندری بندرخمیر که هنوز نیامده چندین پدر برای خود پیدا کرده است!

علیرضا گلستانه

علیرضا گلستانه

1 ماه پیش
وای چرا!!!!