مرمت بنای تاریخی _ مسجد 55 ساله.آسیب دیده در جنگ.ترکیدگی رینگ بتنی.

742
صدرا ترسیم 2 دنبال‌ کننده
مرمت رینگ بتنی غیر مسلح واقع در زیر گنبد سه پوسته ی آجری،شکستگی ها در اثر اصابت خمپاره،
صدرا ترسیم 2 دنبال کننده
pixel