۴- Startups Valuation - بلوغ کسب وکارها و ارزش گذاری

882

بعضی از سرمایه گذاران و صاحبان کسب وکار در ارزش گذاری استارتاپ ها فراموش می کنند که شیوه ارزش گذاری کسب وکارهای بالغ و استارتاپ ها متفاوت است. به همین دلیل شاهد ارزش گذاری های نادرست با رقم های خیلی بالا یا خیلی پایین در فضای استارتاپی هستیم. ارزش گذاری های پایین، موجب سرخوردگی کارآفرینان شده همچنین اگر ارزش گذاری های بالا منجر به شکست شود، باعث خروج سرمایه سرمایه گذاران خواهد شد.

Smartup Ventures
Smartup Ventures 96 دنبال کننده