آموزش معادلات دیفرانسیل درس ۳۲: فاکتور انتگرال مثال ۱

235

مدرس: دکتر علی مس‌فروش، استاد دانشگاه صنعتی شاهرود. درس‌های بیشتر در وبلاگ آموزشی من https://bit.ly/2G1e2NV