ایمنی حمل و نقل بار

449
دوره آموزشی ایمنی حمل و نقل بار به اهتمام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کالای درون شهری شهرداری مشهد در راستای افزایش آگاهی فعالان این عرصه تهیه شده است.
pixel