نمونه [حل تست] در کارگاه های O تا IOO

96
آموزش تمامی مهارت های آموزشی به همراه حل تیپ تست ها و تست های واقعی دوره های پیشین خواهد بود.
روزهای نارنجی
%79
کارگردان: آرش لاهوتی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
روزهای نارنجی
pixel