از زندانیان کرونا تا کریم باقری

3,137
ترکیه شیوه جلوگیری از کرونا رو پیدا کرده! از زندانیان کرونا تا کریم باقری در #حرفشم_نزن
pixel