سنتور نوازی، چهار مضراب کرد بیات استاد مشکاتیان اجرا سبحان

930
sobhan.erfani 34 دنبال کننده
pixel