دسته بندی انواع مشعل ها

81

معرفی انواع مشعل ها از نظر تامین هوا و نوع سوخت انها در این ویدیو صورت گرفته است که توضیحات بیشتر را در سایت www.irhvacguide.com می توان مشاهده کرد

pixel