لطفا بی برنامگی را برنامه خودتان قرار ندهید

60

لطفا بی برنامگی را برنامه خودتان قرار ندهید برنامه +عمل وگرنه در خسرانید اگر. مدیر کسب وکاری هستید باید به هر نفس تان برنامه داشته باشید مشاور کسب وکار علی سلیمانپور 09124895786 , اطلاعات بیشتر در لینک زیر Www.alisoleimanpour.ir

۷ ماه پیش
# عمل
# هدف