درس گفتار استعدادیابی (۳) : چه چیزهایی با استعداد اشتباه گرفته می شود

5
خیلی وقت ها ما برداشت های اشتباهی از استعداد و هوش داریم و یک چیزهایی را استعداد میدونیم که هیچ ارتباطی با استعداد ندارند و چون اشتباه فکر می کنیم بعضا قضاوت های اشتباه هم در مورد استعداد و توانمندی های خودمون و اطرافیانمون میکنیم.
pixel