کاشت 488 نهال به پاسداشت شهدا در شهرری

165

شهردار منطقه 20 از اقدام نمادین کاشت 488 اصله نهال به یاد و نام شهدای شهرری در جنگل توتستان محله دولت آباد خبر داد.

تهران نیوز
تهران نیوز 75 دنبال کننده