ده فناوری ترسناک آینده

118
ده فناوری ترسناک مثل اسلحه های لیزری کوچک، ویروس های بیولوژیک، حشرات الکترونیکی، هک کننده های انسان، پاک کننده مغز، تهاجم تبلیغاتی هوشمند، گوشت مصنوعی، اسکن عنبیه و... در این برنامه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است...
pixel