بازیافت لجن های نفتی برای اولین بار در دنیا

249
برای اولین بار در دنیا لجن های نفتی در کرمانشاه بازیافت می شوند
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel