این روزها در استان تهران چه می‌گذرد؟

92

همزمان با روزهای پایانی سال شاهد اتفاقات و برنامه‌های مختلفی در استان تهران هستیم. در این گزارش به بررسی برخی از این برنامه‌ها می‌پردازیم.

تهران نیوز
تهران نیوز 75 دنبال کننده