سخنرانی سردار خرم در جمع دانشجویان بسیجی

106

سخنرانی فرماندهی سپاه قهرمان عاشورا در گردهمایی علمداران ولایت در 23مهرماه 1397