معرفی نرم افزار CRM فرادیس

434
434 بازدید
اشتراک گذاری
کلی مشتری، کلی زونکن سفارشات، کلی سررسید و فاکتور و پیش فاکتور همه و همه را در یک جا ببینید. با نرم افزار فرادیس CRM کنترل بازار را در دست بگیرید درخواست دمو نرم افزار CRM فرادیس http://www.bfn.ir/DemoRequest
pixel