آموزش علم داده - مفروضات رگرسیون

36
علم داده 113 دنبال‌ کننده
در این ویدیو در خصوص پنج ویژگی مهم که در هنگام استفاده از رگرسیون خطی باید آنها را رعایت کنیم، صحبت می‌کنیم. همچنین یک پیاده سازی رگرسیون خطی از یک دیتاست که واریانس متغیر (Heteroscedasticity) دارد را در پایتون انجام داده و بوسیله انتقال لگاریتم نشان می‌دهیم که چکونه آنرا برای کار خود بهبود ببخشیم
علم داده 113 دنبال کننده
pixel