نرم افزار آزاد و متن باز چت محلی چوکال چت

436

نرم افزار چوکال چت شامل چند نرم افزار مختلف برای سیستم عامل های مختلف است که به شما اجازه میدهد که یک چت محلی را راه اندازی نمایید. این نرم افزار آزاد و متن باز است. اطلاعات بیشتر: https://puresoftware.org/go/chocalchat

پیورسافت
پیورسافت 8 دنبال کننده