احسان و شاد كردن مردم در روز عيد غدير بسيار نيكوست

7,314
امام رضا عليه السلام فرمودند: پس در اين روز (غدير) به برادرانت احسان كن و هر مرد و زن مومني را شاد گردان
همراهان آمادای 2.6 هزار دنبال کننده
pixel