معرفی پیاز زعفران

655

در این ویدئو خانم مهندس حکیمی به معرفی و تشریح پیاز زعفران پرداخته است. زعفران از گیاهان بومی ایران می باشد که چند ساله و مقاوم به سرما میباشد و در ایران بصورت گسترده کشت و کار میگردد.