آنتونی جاشوا در بوکس آماتور

1,757

جاشوا قبل از پیوستن به بوکس حرفه ایی و قهرمانی جهان

@ufc1991
@ufc1991 10 دنبال کننده