بازتاب موج مکانیکی

201
فیزیکفا 657 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی بازتاب موج از مانع در یک بعد (طناب) در دوبعد (سطح آب) و در سه بعد (موج صوتی) توسط استاد مصطفی کبیری توضیح داده می شود و چند مساله راجع به پژواک صوت حل می شود. لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%ac/)
فیزیکفا 657 دنبال کننده
pixel