مرحوم "طریقت منفرد" در آخرین مصاحبه خود از چه رازی پرده برداشت؟!

4,740
در برنامه هزارتوی سلامت میزبان مرحوم "دکتر طریقت منفرد" بودیم که این مصاحبه عملاً تبدیل به آخرین مصاحبه او شد! مرحوم طریقت منفرد در این برنامه، بسیاری از حرف های مگوی نظام سلامت کشورمان را افشا کرد!
خبرگزاری تسنیم 10.3 هزار دنبال کننده
pixel