پرواز ایرباس a380 همزمان با فرود ایرباس

727
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 55.5 هزار دنبال‌ کننده
727 بازدید
اشتراک گذاری
پرواز ایرباس a380 همزمان با فرود ایرباس a350 .بنازم به هماهنگی برج مراقبت
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 55.5 هزار دنبال کننده

ali.little.pilot

4 ماه پیش
a380 باید بوق میزد.خخخخخ
pixel