اتفاقات خوب مثل تیکه های دومینو برایمون پیش می آیند

359

تمام اتفاقات خوب و عالی بصورت یک زنجیره اتفاق می افتند. خوبه برای این کار خود مون رو آماده کنیم.

۱ سال پیش
#
وحید
وحید 1 دنبال کننده